Heba-shelter.no

Hva er Nirvana?

En innføring:

Du har kanskje hørt begrepet Nirvana i mange forskjellige sammenhenger, men har du noen gang stoppet opp og lurt på hva det egentlig betyr? Hva er Nirvana i religiøs sammenheng, og hvordan spiller det en rolle i buddhismen, hinduismen og jainismen? Nirvana refererer til den ultimate tilstanden av indre fred og lykkelighet, fri fra lidelse, begjær og uvitenhet. Det oppfattes ofte som et komplekst og uutgrunnelig konsept, men frykt ikke – forståelsen av det er nærmere enn du tror.
Hva er Nirvana?

Hva er Nirvana i Buddhismen?

Å forstå Nirvana starter best med å reise til begynnelsen, til røttene av buddhismen. Nirvana er i buddhismen ansett som en ultimate realisering av sannheten, en fullstendig utryddelse av begjær, hat og uvitenhet. For å oppnå Nirvana i buddhismen, er det viktig å vandre på den Edle Åttedelte Stien som fremlagt av Buddha.

Utforske Nirvana i Hinduismen

I motsetning til buddhismen, er Nirvana i hinduismen ofte sammenflettet med begrepet moksha, som betyr frigjøring. Moksha og Nirvana avslører det samme målet – frigjøring fra samsara, syklusen av fødsel, død og gjenfødelse. Dette oppnås gjennom å realisere ens sanne selv, Atman, og dets enhet med Brahman, det ultimate virkeligheten.

Tilstanden av Nirvana i Jainismen

For å forstå hva Nirvana er i jainismen, må vi vende oss mot begrepet kaivalya. Kaivalya betyr ‘allestedsnærværende isolasjon’, noe som refererer til et sjeldent og vanskelig oppnåelig tilstand av absolutt frihet og isolasjon fra alle materielle verdener. Det oppnås gjennom en vei av intense askese og streng selvkontroll.

Felles Temaer og Forskjeller i forståelsen av Nirvana

Selv om detaljene kan variere, er essensen den samme i alle tre religionene: Nirvana er frigjøring fra syklusen av samsara og oppnåelsen av overmenneskelig fred og lykke. Nirvana er et vitnesbyrd om menneskets evige søken etter frihet, fred og lykke.

Konklusjon

Ved å forstå hva Nirvana virkelig betyr, kan vi begynne å vie oss til den nobele streben for å oppnå det. Og måten å oppnå det på? Gjennom visdom, medfølelse, kjærlighet og frigjøring fra begjær og uvitenhet.

Del artikkelen min

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer!