Heba-shelter.no

Hva er fornybar energi?

En introduksjon til Hva er Fornybar Energi?

Fornybar energi, også kjent som grønn energi eller ren energi benytter naturlige ressurser som sol, vind, vann, biomasse og jordens indre varme – også kjent som geotermisk energi. Det som gjør disse energikildene fornybare er at de ikke tømmes ved bruk, i motsetning til fossile brensler som olje, kull og gass.

Typer av Fornybar Energi – Styrker og Svakhetene

Det finnes flere hovedkategorier av fornybar energi, hver med sine fordeler og ulemper.

Solenergi

Solenergi bruker solens stråling for å produsere elektrisitet. Det er fornybart, klimavennlig og tilnærmet lydløst. Den største ulempen er at produksjonen er avhengig av klart vær og dagslys.

Vindenergi

Vindenergi, som høstes med vindmøller, er også en ren og fornybar energikilde. Hovedutfordringen er at vindmøller krever åpne, vindutsatte områder for å være mest effektive.
Hva er fornybar energi?

Vannkraft

Vannkraft kommer fra kraften i rennende og fallende vann, og er den mest brukte formen for fornybar energi. Ulempene er at store dammer kan ha stor miljøpåvirkning og flytte menneskelige bosetninger.

Biomasse

Biomasse er organisk materiale fra planter og dyr som brukes til energi. Dette kan omfatte tømmer, avlinger, manure, og selv biologisk avfall.

Geotermisk Energi

Denne former for energi benytter varmen som er lagret under jordens overflate. Det er ikke bare bærekraftig, men er også konstant tilgjengelig, uavhengig av vær og klima.

Hvorfor er Fornybar Energi Viktig?

Fornybar energi er avgjørende for bærekraftighet ettersom det reduserer avhengigheten til fossile brensler, reduserer forurensning, gir konkurransedyktige jobber, og understøtter energiuavhengighet.

Fornybar Energi er Framtiden

Overgangen til fornybar energi involverer teknologiske fremskritt, politiske insentiver og viktigst av alt, en endring i vårt samfunns sinne. Det er på tide at vi alle tar en rolle i bevegelsen mot en mer bærekraftig fremtid.Fornybar energi – dette er fremtiden vår. Og det starter med oss, her og nå.Nøkkelord:

Del artikkelen min

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer!