Heba-shelter.no

God orden og oversikt – like viktig hjemme som på kontoret

I 2023 er grensene mellom arbeid og fritid relativt uklare for mange nordmenn, denne utviklingen har både fordeler og ulemper. Hjemmekontor og frilansarbeid kan gi fleksibilitet og mer tid i hverdagen, men samtidig er det noen som føler at de aldri får helt fri. Manglende oversikt og orden kan gjøre hverdagen vanskeligere enn hva den trenger å være, men noen oppbevaringsbokser kan være alt som skal til for å gi deg mer kontroll.

Alt bør ha en fast plass

Hvis du driver en liten bedrift, følger du sannsynligvis godt med på hver eneste kostnad og utgift. Å unngå sløsing er et viktig grep når man prøver å legge til rette for lønnsom drift, på lik linje med hvordan organiserer privatøkonomien sin for å skape mest mulig nytte fra tilgjengelige inntekter. Hvordan henger konseptet med begrenset sløsing sammen med orden?

Med noen enkle oppbevaringsbokser kan du skape orden, noe som kan tvinge deg til å gi for eksempel verktøy, kontorrekvisita eller andre småting en fast plass. Fordelen er at du da også må prioritere og fjerne ting som faktisk ikke er nødvendige – noe som per definisjon representerer sløsing.

Orden og oversikt påvirker andre prosesser

I en bedrift er det naturlig å se på orden og ryddighet som et av kjerneaspektene ved lagerdrift. Alle virksomheter har selvfølgelig ikke et lager, men det er likevel fornuftig å lage en analyse som er basert på oversiktlig flyt av varer, deler eller komponenter.

Enkelt forklart er det slik at god oversikt bygger opp under både innkjøp, inngående logistikk, salg og levering av ferdige produkter, varer eller tjenester. Uten god oversikt er det vanskelig eller helt umulig å lage prognoser eller bestille riktig mengde innsatsfaktorer. Tilsvarende vil mangel på oversikt føre til at det kan være utfordrende å styre salgsinnsatser, samtidig som selve leveransen av varer og tjenester kan forstyrres av for eksempel helt unødvendige utsolgtsituasjoner.

Del artikkelen min

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer!