Heba-shelter.no

En inngående forståelse av ‘Hva er en norm?’

Definisjon av en Norm

En norm er en uskrevet regel eller standard for hvordan vi oppfører oss i samfunnet. Det kan være alt fra å si takk når noen åpner døren for deg, til mer formelle normer som lovene vi er nødt til å følge.
En inngående forståelse av 'Hva er en norm?'

Variasjonen av Normer

Normer kommer i mange former og størrelser. De kan være alt fra formelle til uformelle, avhengig av hvor sterkt de blir håndhevet og hvilke konsekvenser det er for å bryte dem.

Formelle Normer

Formelle normer er regler som er skrevet ned og håndhevet av myndighetene. Eksempler på dette inkluderer lover og regler som skal følges.

Uformelle Normer

På den andre siden har du uformelle normer. Disse er ikke skrevet ned eller håndhevet av loven, men er likevel en integrert del av samfunnet og kulturen.

Hvordan Normer Former Samfunn

Normer spiller en kritisk rolle i å forme samfunnet. De gir oss veiledning om forventet og akseptabel oppførsel, samtidig som de bidrar til å opprettholde samfunnsorden og sosial harmoni.

Hva Skjer Når Normer Brytes?

Brudd på normer kan resultere i forskjellige former for sanksjoner, alt fra sosial utestengelse til straff fra loven.

Sanksjoner mot Normbrudd

Sanksjoner kan være alt fra små sosiale konsekvenser, som å blinke med øynene når noen bryter en uformell norm, til mer alvorlige konsekvenser, som juridiske straff for brudd på formelle normer.

Endrer Normer Seg Over Tid?

Ja, de gjør faktisk det! Normer er ikke statiske. De er dynamiske og kan endres over tid, avhengig av forskjellige sosio-kulturelle og politiske faktorer.Vi håper denne artikkelen har gitt deg en dypere forståelse av hva er en norm og hvordan normene påvirker vårt daglige liv. Husk at en større forståelse av normer kan hjelpe oss til å forstå oss selv og samfunnet bedre.

Del artikkelen min

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer!