Heba-shelter.no

Derfor er effektiv lagerdrift helt avgjørende for bunnlinjen

En mengde ulike faktorer påvirker resultatet til en virksomhet, helt fra selve verdiforslaget og markedsføringen til gunstig finansiering og riktig skatteposisjon. Samtidig finnes det en mengde litt mer håndfaste støtteprosesser som er helt avgjørende for at bunnlinjen skal bli god. Effektiv lagerdrift er viktig for svært mange bedrifter.

Lageret som hjertet i virksomheten

Selskaper med varehandelsvirksomhet har åpenbart høyt fokus på lagerdriften, med tanke på at alle salgsvarer beveger seg gjennom logistikkprosessen. Imidlertid er det ikke bare butikker, grossister og andre handelsvirksomheter som trenger lagerreoler og smarte løsninger til lager og lagringsrom.

Selv utpregede tjenestebedrifter trenger gode lagerrutiner. Frisørbransjen er et eksempel som ofte trekkes frem som en rendyrket tjenesteytende næring, men ingen frisører klarer seg uten sakser, kammer, klippemaskiner, hygieneutstyr og annet tilbehør. Hvis lageret ikke er i orden i en slik virksomhet, kan det føre til at det helt enkelt ikke er mulig å levere tjenesten.

Tapt salg og høyere svinn

Mange prosesser innenfor god forretningspraksis dreier seg om oppfølging og kontroll. Det handler ikke om å etablere unødvendig administrasjon eller å fotfølge ansatte, men å lage strømlinjeformede prosesser uten sløsing. Samtidig er det viktig at prosessene ikke blir sårbare, globale utfordringer med frakt og logistikk har skapt utfordringer for mange selskaper den siste tiden.

Hvis du mister kontroll over lageret, vil det raskt føre til både høyere svinn og tapt salg. Enkelt forklart vil varer som blir liggende på lageret kunne bli bedervet eller usalgbare av andre grunner, samtidig som du helt enkelt ikke vil klare å selge varer som du ikke vet hvor er. Videre kan mangelfull lagerdrift føre til ytterligere suboptimale bestillinger, som igjen vil forsterke den negative trenden på lageret. Derfor er det også helt naturlig at tiltak som legger til rette for effektiv og strømlinjeformet lagerdrift vil gi betydelig utslag på bunnlinjen til enhver virksomhet. Økt salg og redusert svinner sterke drivere mot lønnsom drift.

Del artikkelen min

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer!