En blogg om digital markedsføring, teknologi og utvikling på internett

Heba-shelter.no er en blogg om digital markedsføring, teknologi og internett. Den er skrevet av en gruppe fagfolk som brenner for arbeidet sitt og ønsker å dele kunnskapen sin med verden.

Ønsker du Google-annonsering kan du få det av vår stolte partner Marketin.no

Digital markedsføring er et felt som er i konstant endring og internett har en betydelig rolle å spille i det.

Internett har gjort det lettere for bedrifter å nå ut til sine målgrupper, dette betyr at de kan kommunisere med dem mer effektivt og effektivt.

Teknologi spiller også en betydelig rolle i digital markedsføring. Dette er fordi teknologi gir en fordel for bedrifter ettersom den lar dem øke rekkevidden og effektiviteten.

Hva står Heba-shelter for?

Den digitale verden er i konstant endring og med det måten vi uttrykker oss på. Dette kan sees i den nylige økningen i ytringsfrihet på sosiale medier, spesielt i land der det ikke er tillatt å gjøre det.

Ytringsfriheten har vært en langvarig debatt. Internett og digital markedsføring har ført til en ny æra av ytringsfrihet der folk fra hele verden kan kommunisere fritt med hverandre. Dette er et sentralt tema her på siden vår

Les mer om ytringsfrihet her

Sentrale temaer rundt business, markedsføring og teknologi

Sentrale temaer rundt forretning, markedsføring og teknologi

Hovedtemaet rundt næringslivets fremtid er at landskapet har endret seg. Det er mange flere muligheter å skapes enn noen gang før. Dette skyldes de mange endringene innen teknologi, som AI, blockchain og IoT.

Hovedtemaene rundt markedsføring er at det blir vanskeligere å nå forbrukere med tradisjonell markedsføringstaktikk. Det er viktig for bedrifter å fokusere på å lage innhold som er relevant og engasjerende for målgruppen.

Hovedtemaene rundt teknologi er at det vil skje et stort skifte mot desentralisering og desentralisering av datalagring.

Fremtiden innenfor business er automatisering med AI

Automatisering har vært et diskusjonstema ganske lenge. Det har vært diskutert i forhold til hvordan automatisering vil påvirke arbeidsstyrken og hva fremtiden bringer.

AI er den nye automatiseringen. AI er ikke bare en annen form for automatisering, men den bringer med seg et helt nytt sett med muligheter og utfordringer som bedrifter må vurdere når de ser på deres strategi for fremtiden.

Automatisering brukes for tiden i mange bransjer, inkludert produksjon, transport, logistikk, utdanning, helsetjenester og mer. Med AI som blir mer og mer integrert i livene våre på daglig basis – det være seg gjennom stemmeassistenter eller chatbots – vil disse bransjene også bli påvirket av denne teknologien

Les om hvordan AI vil endre fremtiden her

Vil folk miste jobbene sine til AI’er?

AI er en ny teknologi som endrer måten vi jobber på. Den har vært i stand til å oppnå mange ting som en gang ble antatt å være umulig for maskiner. Dette betyr imidlertid også at noen jobber vil bli erstattet av AI og mennesker kan miste jobben.

Noen eksperter er av den oppfatning at dette ikke vil skje i nær fremtid da AI-drevet programvare fortsatt er for dyrt og folk ennå ikke er klare til å akseptere det.

Noen tror at dette scenariet kan skje i fremtiden, men det vil ikke skje over natten.

AI’er er fortsatt i det tidlige utviklingsstadiet. Bransjen jobber kontinuerlig med å gjøre dem smartere og mer nøyaktige.

PWC mener at vi må bli flinke på å gjøre arbeid AIer ikke kan gjøre.

Les bloggen og få med spennende informasjon om digital utvikling

Følg med på artikkel-siden for å se nyhetene som publiseres. Takk så mye for at du tar tiden til å være med oss på heba-shelter.no